- Budosport seit 1977

- 2. Dan Jiu Jitsu 07.04.2019

- 2. Dan Judo 1997

- Referent der Jiu Jitsu Union NW